Στο ιατρείο παρέχονται υπηρεσίες

       Γενικής αιματολογίας :

 • διερεύνηση και αντιμετώπιση παθολογικών ευρημάτων της γενικής αίματος όπως λευκοκυττάρωση, λευκοπενία, ερυθροκυττάρωση, αναιμία, θρομβοκυττάρωση, θρομβοπενία
 • μικροσκοπική εξέταση του περιφερικού αίματος και του μυελού των οστών
 • διερεύνηση και αντιμετώπιση αιματολογικών κακοηθειών όπως λεμφώματα, λευχαιμίες, πολλαπλούν μυέλωμα
 • αιμοσφαιρινοπάθειες ( μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία καθώς και σπάνιες μορφές τους )
 • μυελόγραμμα και οστεομυελική βιοψία (https://www.youtube.com/watch?v=N-Evp9oYljE)

Γυναικολογικής αιματολογίας και αιματολογίας κύησης :

 • αναιμία, θρομβοπενία κύησης
 • αντιμετώπιση αιμορραγίας κατά τον τοκετό
 • έλεγχος και αντιμετώπιση θρομβοφιλίας και των αιτίων που προκαλούν επαναλαμβανόμενες αποβολές
 • διάγνωση και θεραπεία Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόμου καθώς και αντιμετώπιση θρομβώσεων κατά την κύηση και τη λοχεία.  

       Αντιμετώπιση θρομβωτικών επεισοδίων μέσω:

 • πρόληψης και
 • χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής και χρήσης νεότερων αντιπηκτικών φαρμάκων.

 

 • Ο ιατρός ενημερώνει τους ασθενείς μετά το πέρας των εξετάσεων παρέχοντας και το ανάλογο ενημερωτικό υλικό όταν απαιτείται.
 • Παρέχεται ενημέρωση είτε γραπτώς είτε ηλεκτρονικώς ( e-mail ) στον παραπέμποντα ιατρό όταν ζητηθεί .
 • Σκοπός είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με αίσθημα ευθύνης, ευγένειας, ήθους και ειλικρίνειας που θα συμβάλλουν στη σωστή και ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.