Η  παρατήρηση είναι ακρογωνιαίος λίθος της Ιατρικής. Αυτή η διαπίστωση δεν ξενίζει όποιον έχει έστω και ελάχιστη εμπειρία  από την άσκηση της Αιματολογίας.  Η Αιματολογία έχει & μια άλλη ιδιαιτερότητα: θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως '' τεχνολογικώς πρωτοπόρα " ειδικότητα καθώς η παρατήρηση δια γυμνού οφθαλμού συμπληρώνεται πάντα από την εξέταση στο μικροσκόπιο.

 Ο αιμοποιητικός ιστός προσφέρεται ιδανικά σε παρατήρηση & καταγραφή των φυσιολογικών & παθολογικών διεργασιών με φωτογράφηση των μακροσκοπικών & μικροσκοπικών εικόνων. Αυτό οφείλεται στη ρευστή φύση του & στο γεγονός ότι τα κύτταρά του είναι μεμονωμένα. Έτσι με απλή αναρρόφηση, εύκολα αποκτάται υλικό για μορφολογική εξέταση αλλά & πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που συμπληρώνουν το ''παζλ'' της διάγνωσης μαζί με το λεπτομερές ιστορικό & την αντικειμενική εξέταση.

Η εύκολη πρόσβαση στον αιμοποιητικό ιστό χωρίς ιδιαίτερα επεμβατικές πράξεις, συνέβαλε στην εις βάθος μελέτη της βιολογίας, της φυσιολογίας & της παθολογίας του αίματος. Η μικροσκοπική εξέταση προεκτάθηκε & συμπληρώθηκε με εξετάσεις κλασικής & μοριακής κυτταρογενετικής ( FISH ), μοριακής βιολογίας ( PCR, cDNA μικροσυστοιχίες, εκτύπωση κατά Southern ), φυσικής ( MRI ) & χημείας ( ηλεκτροφόρηση, χρωματογραφία, φασματομετρία κ.ά ).

Ο Αιματολόγος σήμερα, έχει πολλά ''βέλη'' στη διαγνωστική ''φαρέτρα'' του & μάλιστα περισσότερα  από όσα χρειάζεται στο πλαίσιο των διαθέσιμων θεραπευτικών δυνατοτήτων αλλά & των αναγκών του ασθενή.